website translator plugin

Domy z keramzytu

PRZYKŁADOWA SPECYFIKACJA NA BUDYNEK MIESZKALNY Z216 GL

Powierzchnia użytkowa - 88,4 m2

Powierzchnia netto - 129,03 m2

Garaż - 21,4 m2

1

fundament ławowy , ściany z bloczków betonowych B15 na zaprawie M7, płyta betonowa 12 cm C20/25

1 kpl.

2

elementy ścienne parteru i poddasza i stropowe

1 kpl.

3

dach : więźba dachowa z drewna sosnowego kl. C27, dachówka cementowa BRAAS lub PRODACH w jednym z czterech podstawowych kolorów i kształtów-cena jednostkowa 180-200 zł/m2

1 kpl.

4

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne, okna połaciowe 4 szt.

1 kpl.

5

ocieplenie budynku, styropian 15 cm, tynk mineralny baranek 2,5 mm

120 m2

6

posadzki cementowe na styropianie twardym 10, 5 cm

120 m2

7

kominy do kominka+wentylacja kuchni i kotłowni, w tynku żywicznym, z płytą betonową gr. 5 cm, system Schiedel

1 kpl.

8

roboty instalacyjne(17% wart. rob. budowlanych), piec gazowy "turbo"

 

9

gładzie szpachlowe +1-krotne malowanie farbą emulsyjną białą

350 m2ZAKRES ROBÓT

 

STAN SUROWY OTWARTY

1. FUNDAMENT LINIOWY Z PŁYTĄ OCZEPOWĄ

Zakres prac obejmuje:

 • wytyczenie geodezyjne budynku,
 • usunięcie warstwy nienośnej gruntu o grubości 30 cm z odwozem do 20 m,
 • wykopy liniowe i wykonanie ław fundamentowych;
 • ułożenie kanalizacji,
 • rozścielenie warstwy piasku i pospółki o grubości do 50 cm w miejsce wybranego gruntu,
 • zagęszczenie ubijarką mechaniczną,
 • wykonanie przepustów przez płytę wprowadzających wodę i elektrykę do budynku,
 • wykonanie czerpni do kominka z rur PCV f 100,
 • wykonanie izolacji,
 • wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia, dostarczenie i wypełnienie płyty betonem C16/20,

dokładność zatarcia płyty +/- 10 mm,

 • wykonanie stóp fundamentowych wg projektu,

 Niniejsza oferta nie obejmuje wykonania tarasu.

2. ŚCIANY- SYSTEM KB (PARTER+PODDASZE+STROP).

Zakres prac obejmuje:

 • adaptacja ścian do projektu budowlanego,
 • prefabrykacja ścian wraz z transportem na plac budowy,
 • montaż prefabrykatów,
 • zazbrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C16/20,
 • wykonanie kosmetyki połączeń (wykonywana po zamknięciu budynku).

3. DACH WRAZ Z ORYNNOWANIEM,

KOMINY SPALINOWE I WENTYLACYJNE

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie konstrukcji drewnianej  dachu, impregnowanej,
 • pokrycie połaci folią dachową, łacenie,
 • wykonanie przewodów spalinowych (1 szt.) i wentylacyjnych, z

systemowych kształtek kominowych SCHIEDEL ,

 • wykonanie czapek kominowych,
 • wykończenie kominów tynkiem żywicznym ponad połacią dachu,
 • pokrycie dachówką cementową PRODACH lub BRAAS, typ Grecka lub Celtycka w jednym z 5 podstawowych kolorów,
 • obróbki: wykonanie koszy, pasa nadrynnowego i opierzenia komina,
 • montaż ławy kominiarskiej wg projektu,
 • orynnowanie z PCV w jednym z podstawowych kolorów oferowanych przez producenta oraz montaż

rur spustowych pionowych, zakończonych na dole kolanem jednokielichowym,

 • wykonanie nadbitek z listew drewnianych sosnowych lub świerkowych, malowanych gr. 12 mm.

PRODUCENT UDZIELA 30 LETNIEJ GWARANCJI NA DACHÓWKĘ.

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje odprowadzenia deszczówki spod rur spustowych.

 

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

4. ELEWACJA.

Zakres prac obejmuje:

 • ocieplenie elewacji styropianem EPS 70 o grubości 15 cm ścian parteru i 10 cm ścian piwnicy (montaż listew startowych, przyklejenie

płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, ułożenie siatki zbrojącej oraz podkładu pod tynk),

 • wykonanie parapetów zewnętrznych klinkierowych,
 • zabezpieczenie naroży budynku oraz obramowania okien listwami narożnikowymi,
 • pokrycie elewacji tynkiem akrylowym KABE - kasza, ziarno 1,5 mm, kolory bez dopłat,
 • wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym KABE.

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania elementów sztukaterii (przypory, gzymsy, bonie itp.)

5. STOLARKA OKIENNA.

Zakres prac obejmuje:

 • dostawa i montaż okien wykonanych według utypowionych wymiarów i funkcji,
 • stolarka okienna PCV firmy Thermoplast w kolorze jednostronnie okleinowanym; profil

pięciokomorowy ROYAL, okna z mikrowentylacją, (szyba zespolona U=1,0W/m2K), bez szprosów.

6. DRZWI ZEWNĘTRZNE.

Zakres prac obejmuje:

 • dostawa i montaż drzwi wejściowych, z pełnym wyposażeniem,

kolorystyka wg palety producenta (wymiary standardowe, bez doświetleń bocznych i górnych).

 

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Z INSTALACJAMI

7. INSTALACJA WOD-KAN.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych wg projektu za wodomierzem, wewnątrz

budynku rurami PP i PCV.

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza wody do budynku oraz „białego montażu”.

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie punktów instalacji elektrycznej (gniazd 230v) wewnątrz budynku wg projektu,
 • wykonanie punktów instalacji oświetlenia wewnątrz budynku wg projektu,
 • wyprowadzenie instalacji pod dzwonek,
 • wykonanie w obrębie domu instalacji telewizyjnej i teletechnicznej 2 punkty wraz z wyprowadzeniem

na zewnątrz budynku,

 • wykonanie dwóch gniazd siłowych 400V (kuchni, garażu) zabezpieczonych samodzielnie,
 • dodatkowe zabezpieczenie kuchni, łazienek, garażu linką 4 mm2 (listwa ekwipotencjalna),
 • wykonanie uziemienia instalacji za pomocą bednarki lub szpilki uziemiającej,
 • wykonanie tablicy bezpiecznikowej (wyłączniki różnicowoprądowe- 2 szt., zabezpieczenie

nadprądowe –1 szt. na max. 8 punktów).

WYCENA OBEJMUJE OSPRZĘT FIRMY MOELLER LUB LEGRAND

Uwaga: zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza energii elektrycznej do budynku oraz przyłącza

telefonii oraz „białego montażu”.

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji odgromowej.

9. INSTALACJA C.O.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie instalacji C.O. z tworzywa sztucznego i miedzi,
 • dostawę i montaż kotła gazowego, jednofunkcyjnego (z zamkniętą komorą spalania) wraz z zasobnikiem wodnym oraz płytą podłączeniową,
 • montaż pompy cyrkulacyjnej CWU,
 • montaż grzejników stalowych, płytowych wraz z głowicami termostatycznymi.

 

STAN DEWELOPERSKI

10. SUFIT.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie paroizolacji z folii,
 • ocieplenie stropu wełną mineralną grubości 20 cm, jednowarstwowo,
 • wykonanie stelażu z profili stalowych, cienkowarstwowych giętych,
 • montaż płyt G-K wraz ze szpachlowaniem spoin,

11. GŁADZIE.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie gładzi na ścianach parteru i sufitach i jednokrotne malowanie farbą emulsyjną;

12. SCHODY ZEWNĘTRZNE.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie schodów zewnętrznych, Żelbetowych, zatartych na szorstko.

13. WYLEWKI NA PARTERZE .

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie wylewek na parterze, w części mieszkalnej wraz z izolacją termiczną ze styropianu EPS

100 o grubości 10cm oraz warstwą dociskową, zbrojoną grubości 5cm.