website translator plugin

Domy z keramzytu

Zalety domów i budynków z keramzytu

Szybkość wznoszenia budynków z keramzytu to największy z atutów tego rozwiązania budowy.

Inwestorzy decydujący się na keramzyt w bardzo krótkim okresie czasu, od momentu podjęcia decyzji mogą zamieszkać we własnym domu lub mieszkaniu.

Mając w całości skompletowaną dokumentację dotyczącą budowy budynku, wraz ze wszystkimi pozwoleniami, Państwa dom z keramzytu razem z wykończeniem wzniesiony zostanie w okresie od 8 do 12 tygodni.

Spowodowane jest to następującymi czynnikami:

1. Zminimalizowaniem „etapów mokrych” – ściany się nie muruje, a tylko zespala. Powierzchnia styków jest dużo mniejsza od tych w tradycyjnych systemach. Ściany nie trzeba tynkować – powierzchnia po odpyleniu i zagruntowaniu jest gotowa do nałożenia tapety, a po wykonaniu przecierki gipsowej (jednokrotnie nakładanej warstwy) o grubości 1-1,5 mm, gotowa do malowania.

2. Jednolitość i jednorodność – całych ścian oraz materiał, z którego są wykonane daje im możliwość przenoszenia także naprężeń rozciągających, co przy krótkich terminach realizacyjnych, ze względu na „układanie się konstrukcji” jest bardzo ważne. Powoduje, że w budynku nie pojawiają się rysy i spękania (szczególnie ważne na gruntach niejednolitych).

3. Uzbrojeniem ścian w przewody instalacji elektrycznej i bruzdy instalacji wodno- kanalizacyjnej. W fazie projektowania na rysunki elementów nanoszone są elementy przewodów instalacyjnych zgodnie z projektem budowlanym, sugestiami Inwestora, zgodnie ze sztuką budowlaną.

4. Indywidualny charakter każdej budowy – dokumentacja na każdym etapie przygotowania jest konsultowana z Inwestorem/Zleceniodawcą i uzupełniana o sugestie (zgodnie ze sztuką), po czym następuje akceptacja Klienta i dopiero tak przygotowana dokumentacja zostaje przetworzona w ściany lub stropy. W trakcie prac projektowych, razem z Państwem, zoptymalizujemy Państwa dom pod kątem kosztów wykonania i eksploatacji oraz wysokich walorów użytkowych.

5. Ciepłochronność (termoizolacyjność) – ściany z naturalnych materiałów dają gwarancję komfortu cieplnego wewnątrz budynku, nie ma szybkich zmian temperatury, np. nagłe wychłodzenie przy wietrzeniu. Do tego dobrze zaprojektowana warstwa izolacji zapewnia niskie koszty ogrzewania budynku.

6. Izolacyjność akustyczna – ściany z keramzytu ze względu na zawartą strukturę, masę oraz szczelność połączeń zapewniają duży próg tłumienia dźwięków.Przegrodę wewnętrzną można tak zaprojektować, by spełniała wymagania budynków mieszkania zbiorowego, czy lokali użyteczności publicznej.